Thay lốp xe ô tô thương hiệu Chevrolet giá bao nhiêu tiền năm 2019?

Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]

Bảng giá lốp xe ô tô Chevrolet năm 2019

Tên lốp xe

Hình ảnh

Giá (VND / lốp)

Giá lốp xe Chevrolet Vivant

Lốp Goodyear 195 / 60R15

1.610.000

Lốp Kumho 195 / 60R15

1.260.000

Lốp Hankook 195 / 60R15

1.190.000

Giá lốp xe Chevrolet Cruze

Lốp Goodyear 205 / 60R16

1.970.000

Lốp Kumho 205 / 60R16

1.485.000

Lốp Kumho 205 / 60R15

1.430.000

Lốp Hankook 205 / 60R16

1.660.000

Lốp Bridgestone 205 / 60R16

1.881.000

Lốp Bridgestone 205 / 60R15

1.881.000

Lốp Michelin 205 / 60R15

1.955.000

Giá lốp ô tô Chevrolet Spark

Lốp Kumho 155 / 65R13

860,000

Lốp Kumho 145 / 70R13

770.000

Lốp Hankook 155 / 70R14

1.090.000

Lốp Hankook 145 / 70R13

820.000

Giá lốp xe Chevrolet Aveo

Lốp Goodyear 185 / 55R15

1.860.000

Lốp Goodyear 185 / 60R14

1.420.000

Lốp Kumho 185 / 60R14

1.070.000

Lốp Hankook 185 / 55R15

1.400.000

Lốp Hankook 185 / 60R14

1.050.000

Lốp Bridgestone 185 / 55R15

1.969.000

Lốp Bridgestone 185 / 60R14

1.463.000

Lốp 185 / 55R15 Michelin

1.936.000

Lốp 185 / 60R14 Michelin

1.597.000

Giá lốp ô tô Chevrolet Cororado

Lốp Kumho 255 / 65R17

2.470.000

Lốp Hankook 255 / 65R17

2,820,000

Lốp Bridgestone 255 / 65R17

3.333.000

Giá lốp xe Chevrolet Captiva

Lốp goodyear

215 / 70R16

2,550,000

Lốp Kumho 235 / 55R18

2.420.000

Lốp Kumho 235 / 60R17

2.070.000

Lốp Kumho 215 / 70R16

1.720.000

Lốp Hankook 235 / 55R18

2.670.000

Lốp Hankook 235 / 60R17

2.750.000

Lốp Hankook 215 / 70R16

2.540.000

Lốp Bridgestone 235 / 55R18

4.499.000

Lốp Bridgestone 235 / 60R17

3.509.000

Lốp Bridgestone 215 / 70R16

3,366,000

Lốp Michelin 235 / 55R18

4.686.000

Lốp Michelin 235 / 60R17

3.844.000

Lốp Nexen 235 / 60R17

2.270.000

Giá lốp ô tô Chevrolet Orlando

Lốp Goodyear 225 / 50R17

2.650.000

Lốp Goodyear 205 / 60R16

1.970.000

Lốp Kumho 225 / 50R17

1.780.000

Lốp Kumho 205 / 60R16

1.485.000

Lốp Hankook 225 / 50R17

2.100.000

Lốp Hankook 205 / 60R16

1.660.000

Lốp Bridgestone 225 / 50R17

2.563.000

Lốp Bridgestone 205 / 60R16

1.881.000

Giá vỏ xe Chevrolet Lacetti CDX

Lốp Kumho 215 / 50R17

1.780.000

Lốp Hankook 215 / 50R17

1.990.000

Top MOD >>>  Cập nhật giá hạt chia mới nhất trong tháng 6/2017