Thay lốp xe ô tô Ford giá bao nhiêu tiền năm 2019?

Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]

Bảng giá các loại lốp xe Ford cập nhật thị trường năm 2019

Tên lốp xe

Hình ảnh

Giá (VND / lốp)

Giá vỏ xe Ford Ecosport

Lốp Goodyear 205 / 60R16

1.970.000

Lốp Kumho 205 / 60R16

1.485.000

Giá lốp ô tô Ford Focus

Lốp Goodyear 205 / 60R16

1.970.000

Lốp Goodyear 205 / 55R16

2.330.000

Lốp Goodyear 195 / 65R15

1.550.000

Lốp Kumho 205 / 60R16

1.485.000

Lốp Kumho 205 / 55R16

1.490.000

Lốp Kumho 195 / 65R15

1.260.000

Lốp Hankook 205 / 60R16

1.660.000

Lốp Hankook 205 / 55R16

1.630.000

Lốp Hankook 195 / 65R15

1.250.000

Lốp Bridgestone 205 / 60R16

1.881.000

Lốp Bridgestone 195 / 65R15

1.617.000

Giá lốp ô tô Ford Fiesta 1.5 Xu hướng

Lốp Goodyear 185 / 55R15

1.860.000

Lốp Hankook 185 / 55R15

1.400.000

Lốp Bridgestone 185 / 55R15

1.969.000

Lốp 185 / 55R15 Michelin

1.936.000

Giá lốp ô tô Ford Fiesta 1.5 Titanium

Lốp Goodyear 195 / 50R16

2.070.000

Lốp Kumho 195 / 50R16

1.490.000

Lốp Hankook 195 / 50R16

1.600.000

Lốp Bridgestone 195 / 50R16

2.079.000

Giá lốp ô tô Ford Fiesta 1.5 Sport

Lốp Goodyear 195 / 50R16

2.070.000

Lốp Kumho 195 / 50R16

1.490.000

Lốp Hankook 195 / 50R16

1.600.000

Lốp Bridgestone 195 / 50R16

2.079.000

Giá lốp ô tô Ford Escape 2.3 XLS

Lốp Goodyear 215 / 70R16

2,550,000

Lốp Goodyear 225 / 70R15

2.500.000

Lốp Kumho 215 / 70R16

1.720.000

Lốp Hankook 215 / 70R16

2.540.000

Lốp Hankook 225 / 70R15

1.900.000

Lốp Bridgestone 215 / 70R16

3,366,000

Lốp Bridgestone 225 / 70R15C 6PR

2,530,000

Lốp Michelin 215 / 70R16

3.410.000

Giá lốp ô tô Ford Escape 2.3 XLT

Lốp Goodyear 235 / 70R16

3.200.000

Lốp Goodyear 215 / 70R16

2,550,000

Lốp Kumho 235 / 70R16

2.300.000

Lốp Kumho 215 / 70R16

1.720.000

Lốp Hankook 235 / 70R16

2.610.000

Lốp Hankook 215 / 70R16

2.540.000

Lốp Bridgestone 235 / 70R16

3.751.000

Lốp Bridgestone 215 / 70R16

3,366,000

Lốp Michelin 235 / 70R16

3,465,000

Giá lốp ô tô Ford Everest

Lốp Goodyear 245 / 70R16

3.720.000

Lốp Kumho 255 / 60R18

2.650.000

Lốp Kumho 245 / 70R16

2.300.000

Lốp Hankook 255 / 60R18

3.220.000

Lốp Hankook 245 / 70R16

3.000.000

Lốp Bridgestone 255 / 60R18

7.271.000

Lốp Bridgestone 255 / 60R18 XLPR

5.907.000

Lốp Bridgestone 245 / 70R16

3.993.000

Lốp Michelin 255 / 60R18

5.780.000

Giá lốp ô tô Ford Ranger

Lốp Goodyear 265 / 65R17

4.030.000

Lốp Goodyear 245 / 70R16

3.720.000

Lốp Goodyear 235 / 75R15

2.633.000

Lốp Goodyear 215 / 70R15C

2.500.000

Lốp Kumho 265 / 60R18

2,870,000

Lốp Kumho 265 / 65R17

2,550,000

Lốp Kumho 245 / 70R16

2.300.000

Lốp Kumho 235 / 75R15

2.120.000

Lốp Hankook 265 / 60R18

4.140.000

Lốp Hankook 265 / 65R17

3.450.000

Lốp Hankook 255 / 70R16

3.140.000

Lốp Hankook 245 / 70R16

3.000.000

Lốp Hankook 265 / 70R15

2.910.000

Lốp Hankook 235 / 75R15

2.240.000

Lốp Hankook 215 / 70R15

2.190.000

Lốp Bridgestone 245 / 70R16

3.993.000

Lốp Bridgestone 265 / 70R15

3.839.000

Lốp Bridgestone 215 / 70R15

3.454.000

Giá lốp ô tô Ford Transit

Lốp Kumho 215 / 75R16

2.180.000

Lốp Hankook 215 / 75R16

2,820,000

Lốp Michelin 215 / 75R16C

2.968.000

Giá lốp ô tô Ford Mondeo

Lốp Goodyear 225 / 50R17

2.650.000

Lốp Goodyear 205 / 55R16

2.330.000

Lốp Kumho 225 / 50R17

1.780.000

Lốp Kumho 205 / 55R16

1.490.000

Lốp Hankook 225 / 50R17

2.100.000

Lốp Bridgestone 225 / 50R17

2.563.000

Giá lốp ô tô Ford Laser

Lốp Goodyear 185 / 65R14

1.350.000

Lốp Kumho 185 / 65R14

1.060.000

Lốp Hankook 185 / 65R14

1.070.000

Top MOD >>>  Lịch cắt điện cả nước ngày 6/6/2015