Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 đã cải cách chưa? Giá mua mới bao nhiêu tiền một bộ?

Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 đã cải cách chưa? Giá mua mới bao nhiêu tiền một bộ? 1
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 không đổi mới

Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020
Chương trình năm học 2019-2020 vẫn chưa được đổi mới.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 27/9/2018, Bộ GD-ĐT quyết định lùi thời gian thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa lớp 1 sang năm học 2020-2021. Trước đó, theo kế hoạch, chính sách sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu được sử dụng vào năm học 2019-2020 và áp dụng đầu tiên cho lớp 1.

Vì vậy, năm 2019-2020, học sinh lớp 1 vẫn sử dụng Sách giáo khoa của chương trình hiện hành và giá sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 là:

Giá sách giáo khoa lớp 1 mới năm học 2019-2020 là bao nhiêu?

Bảng giá sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020

STT Tên sản phẩm Đơn giá
Tôi ĐẶT LẠI
Đầu tiên Sách giáo khoa Toán 1 13.000
2 SGK tiếng việt lớp 1 tập 1 14.000 won
3 SGK tiếng việt lớp 1 tập 2 14.000 won
4 Sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 1 6.000 won
5 Viết bài tập 1/1 4,0000
6 Viết bài tập 1/2 3.000
7 Sách bài tập Tiếng Việt 1/1 6.300
số 8 Sách bài tập Tiếng Việt 1/2 6.000 won
9 Sách bài tập toán 1/1 5.800
mười Sách bài tập Toán 1/2 6.000 won
11 Sách vẽ 1 12.800
thứ mười hai Sách bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 3.500
13 Sách bài tập đạo đức 1 4.500
14 Bài hát tập 1 3.800
15 Bài tập viết chữ đẹp 1/1 10.500
16 Bài tập viết chữ đẹp 1/2 9.000 won
17 Bài tập viết chữ đẹp 1/3 8.000 won
18 Thực hành Thực hành 1 14.000 won
19 Giáo dục an toàn giao thông lớp 1 10.000 won
20 Bản nhạc 5.000 won
21 Thực hành mĩ thuật 1/1 (theo định hướng phát triển năng lực) 17.000 won
22 Thực hành mỹ thuật 1/2 (theo định hướng phát triển năng lực) 17.000 won
THÊM 193.200

Mặc dù vẫn giữ nguyên giá sách giáo khoa như những năm trước nhưng giá sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 có sự thay đổi đáng kể, cụ thể tổng giá thành sách giáo khoa tăng 17% so với năm trước. với tủ sách năm học 2018-2019.

Lý do được NXB Giáo dục đưa ra là 8 năm qua họ không được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ và phải bù lỗ giá sách giáo khoa. Và như vậy, từ ngày 30/3/2019, giá sách giáo khoa mới đã được áp dụng và mức giá này cũng đã được áp dụng ở các cấp chức năng.

Để mua bộ sách giáo khoa lớp 1 mới, đúng chương trình, vui lòng truy cập mua sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020

Trả lời