MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT

Xem ngay video MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT

Mẫu KHOẢN VAY TRANH CHẤP ĐẤT HỮU ÍCH NHẤT Tải biểu mẫu tại đây: Mẫu KHIẾU NẠI TRANH CHẤP ĐẤT HỮU ÍCH NHẤT Mẫu TRANH CHẤP ĐẤT HỮU ÍCH NHẤT. Đây là hình thức phổ biến được nhiều người lựa chọn trong quá trình gửi đơn yêu cầu hòa giải đến Tòa án nhân dân. Nội dung đơn như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM khu vực đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai ………… ..) Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố (quận) – Theo quy định của Luật đất đai năm 2013; – Căn cứ vào vị thế thực tế của các bên. Tôi tên là: Năm sinh: Số BHXH / CCCD số: ……… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: Địa chỉ thường trú: Nơi ở hiện nay: Số điện thoại liên hệ: Xin trình bày sự việc như sau: Tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng đất số …………. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………… .Được Bộ Tài nguyên và Môi trường ………… cấp ngày… /… /… Tuy nhiên, ngày… /… /… .. Tôi được biết: Ông / Bà: Năm sinh: Số CMND / CCCD: …… ……… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: Địa chỉ cố định: Nơi ở hiện tại: Điện thoại liên hệ: Là lễ sử dụng ………… địa kết quả như ý. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết yêu cầu của tôi, mở phiên họp hòa giải về tranh chấp ………………… cho tôi theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, tôi xin cam đoan 1/2 / Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi. Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới các bạn những hồ sơ, tài liệu, bằng chứng sau. Cám ơn rất nhiều! Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên).

MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vfR4lTCSygA

Tags của MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT: #MẪU #ĐƠN #YÊU #CẦU #HÒA #GIẢI #TRANH #CHẤP #ĐẤT #ĐAI #CHI #TIẾT #NHẤT

Bài viết MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT có nội dung như sau: Mẫu KHOẢN VAY TRANH CHẤP ĐẤT HỮU ÍCH NHẤT Tải biểu mẫu tại đây: Mẫu KHIẾU NẠI TRANH CHẤP ĐẤT HỮU ÍCH NHẤT Mẫu TRANH CHẤP ĐẤT HỮU ÍCH NHẤT. Đây là hình thức phổ biến được nhiều người lựa chọn trong quá trình gửi đơn yêu cầu hòa giải đến Tòa án nhân dân. Nội dung đơn như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM khu vực đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai ………… ..) Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố (quận) – Theo quy định của Luật đất đai năm 2013; – Căn cứ vào vị thế thực tế của các bên. Tôi tên là: Năm sinh: Số BHXH / CCCD số: ……… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: Địa chỉ thường trú: Nơi ở hiện nay: Số điện thoại liên hệ: Xin trình bày sự việc như sau: Tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng đất số …………. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………… .Được Bộ Tài nguyên và Môi trường ………… cấp ngày… /… /… Tuy nhiên, ngày… /… /… .. Tôi được biết: Ông / Bà: Năm sinh: Số CMND / CCCD: …… ……… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: Địa chỉ cố định: Nơi ở hiện tại: Điện thoại liên hệ: Là lễ sử dụng ………… địa kết quả như ý. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết yêu cầu của tôi, mở phiên họp hòa giải về tranh chấp ………………… cho tôi theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, tôi xin cam đoan 1/2 / Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi. Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới các bạn những hồ sơ, tài liệu, bằng chứng sau. Cám ơn rất nhiều! Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên).

Từ khóa của MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT: tải mẫu đơn

Thông tin khác của MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT:
Video này hiện tại có 5971 lượt view, ngày tạo video là 2020-08-11 12:11:27 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=vfR4lTCSygA , thẻ tag: #MẪU #ĐƠN #YÊU #CẦU #HÒA #GIẢI #TRANH #CHẤP #ĐẤT #ĐAI #CHI #TIẾT #NHẤT

Cảm ơn bạn đã xem video: MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT.