Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word

Xem ngay video Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word

Trong Word, bạn có thể tự động hóa các tác vụ thường dùng bằng cách tạo và chạy macro. Macro là một chuỗi các lệnh và hướng dẫn mà bạn nhóm lại với nhau thành một lệnh duy nhất để hoàn thành một tác vụ. Để tiết kiệm thời gian cho các tác vụ bạn thực hiện thường xuyên, hãy kết hợp các bước thành một macro duy nhất. Đầu tiên, hãy ghi lại macro của bạn. Sau đó, bạn có thể chạy macro bằng cách nhấp vào nút trên Thanh công cụ truy cập nhanh hoặc nhấn tổ hợp phím. Phụ thuộc vào cách bạn thiết lập nó. # bhvtinhoc, # tinhoccanban, # tinhocvanphong – ~ – ~~ – ~~~ – ~~ – ~ – Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD” – ~ – ~~ – ~~~ – ~~ – ~ – .

Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=p81NOFH–lw

Tags của Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word: #Hướng #dẫn #cách #khởi #tạo #và #sử #dụng #Macro #trong #Word

Bài viết Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word có nội dung như sau: Trong Word, bạn có thể tự động hóa các tác vụ thường dùng bằng cách tạo và chạy macro. Macro là một chuỗi các lệnh và hướng dẫn mà bạn nhóm lại với nhau thành một lệnh duy nhất để hoàn thành một tác vụ. Để tiết kiệm thời gian cho các tác vụ bạn thực hiện thường xuyên, hãy kết hợp các bước thành một macro duy nhất. Đầu tiên, hãy ghi lại macro của bạn. Sau đó, bạn có thể chạy macro bằng cách nhấp vào nút trên Thanh công cụ truy cập nhanh hoặc nhấn tổ hợp phím. Phụ thuộc vào cách bạn thiết lập nó. # bhvtinhoc, # tinhoccanban, # tinhocvanphong – ~ – ~~ – ~~~ – ~~ – ~ – Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD” – ~ – ~~ – ~~~ – ~~ – ~ – .

Từ khóa của Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word: mẹo words

Thông tin khác của Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word:
Video này hiện tại có 7337 lượt view, ngày tạo video là 2019-10-24 14:35:46 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=p81NOFH–lw , thẻ tag: #Hướng #dẫn #cách #khởi #tạo #và #sử #dụng #Macro #trong #Word

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn cách khởi tạo và sử dụng Macro trong Word.