[HOT] Mã giảm giá Lazada Cách Mạng Mua Sắm 12/12 – 15/12 mới nhất 2016

Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Trong bài viết này, Vzone mang đến cho bạn tất cả các Voucher, mã giảm giá, khuyến mãi dành cho những ai muốn mua sắm trên Lazada trong tháng 12/2016.

Đầu tiên là MÃ GIẢM GIÁ SIÊU GIẢM trong thời gian diễn ra Cách mạng Mua sắm Lazada, với mức giảm giá lớn cho các sản phẩm được bán trên trang web.

Danh sách Mã Giảm Giá Lazada cho Cách Mạng Mua Sắm 12/12 – 15/12/2016

Mã giảm giá 15% dành cho KHÁCH HÀNG MỚI

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các sản phẩm tại Lazada

Giảm tới 100k.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu BOSCH

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop BOSCH Tại Trang Lazada

Giảm tới 200k.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu SanDisk

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop SanDisk Tại Lazada

Giảm tới 200k.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% khi mua hàng 3M. sản phẩm thương hiệu

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho 3M Shop tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% để mua các sản phẩm thương hiệu ROHTO

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop ROHTO Tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho Friso. sản phẩm thương hiệu

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Friso Tại Lazada

Giảm tới 200k.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu PediaSure

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop PediaSure Tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu Huggies

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Huggies Tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% để mua các sản phẩm thương hiệu Pampers

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Pampers Tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% để mua các sản phẩm thương hiệu Kangaroo

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Cửa hàng Kangaroo Tại Lazada

Giảm tới 200k.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu PHILLIPS

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop PHILLIPS Tại Lazada

Giảm tới 200k.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu MOONY

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop MOONY Tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu ENSURE

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop ĐẢM BẢO tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 15% cho các sản phẩm thương hiệu Goldsun

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Goldsun Tại Lazada

Áp dụng cho hầu hết các sản phẩm

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% cho các sản phẩm thương hiệu Similac

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Similac Tại Lazada

Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% để mua các sản phẩm thương hiệu TIROSS

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop TIROSS Tại Lazada

Áp dụng cho hầu hết các sản phẩm

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 12% cho các sản phẩm thương hiệu SUNHOUSE

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop SUNHOUSE Tại Lazada

Áp dụng cho hầu hết các sản phẩm. Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 6% cho Comet. sản phẩm thương hiệu

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Comet Tại Lazada

Áp dụng cho hầu hết các sản phẩm

ĐẶT MÃ

MMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 10% khi mua sản phẩm từ nhà cung cấp Cuộc Sống Việt

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Nguồn Sống Việt tại Lazada

Áp dụng cho hầu hết các sản phẩm. Giảm giá tới 200K K C

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 50K khi mua tã – Tã Bobby

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Bobby Tại Lazada

Áp dụng cho đơn hàng từ 500K

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm 50% khi mua các sản phẩm thương hiệu Yves Rocher

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Yves Rocher Tại Lazada

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm 200K để mua MAYBELLINE NEW YORK. sản phẩm thương hiệu

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop MAYBELLINE NEW YORK tại Lazada

Áp dụng cho đơn hàng từ 400K.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 100K để mua các sản phẩm thương hiệu VICHY

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop VICHY tại Lazada

Áp dụng cho đơn hàng từ 500K

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 100K để mua hàng hiệu NYX

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop NYX Tại Lazada

Áp dụng cho đơn hàng từ 400K K

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm 200K để mua sản phẩm VALI TRIP

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho CHUYẾN ĐI Shop Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm 200K để mua sản phẩm BALO Ronal

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Ronal Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 25% cho Zapas. Giày thời trang

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Zapas Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 25% cho các sản phẩm đồ da thương hiệu Lata

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Lata Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 25% khi mua đồ da từ VNL shop

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop VNL Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 25% cho balo hàng hiệu GLADO

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop GLADO Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 20% khi mua thời trang Prazenta

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Prazenta Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 20% khi mua hàng thời trang từ PIGO shop

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop PIGO tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm 20K để mua các sản phẩm thời trang từ Soyoung shop

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Soyoung Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 40K để mua các sản phẩm thời trang từ Smartmen shop

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Smartmen tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 25% khi mua thời trang từ cửa hàng Fortune Mouse

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho Shop Fortune Mouse tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

ĐẶT MÃ

CMMS 12-15 / 12 – Mã giảm giá 25% khi mua hàng thời trang từ 4U SHOP

Hạn sử dụng: 15/12

Lưu ý: Áp dụng cho 4U SHOP Tại Lazada

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

ĐẶT MÃ

Khuyến mãi Lazada tháng 12/2016

Rất nhiều khuyến mãi đang diễn ra

Top MOD >>>  Bảng giá vé tham quan 30 địa điểm hot nhất Đà Lạt

Các phiếu thưởng Lazada khác

HOTTEST THÁNG 12 – Khuyến mãi Lazada giảm 10% khi chọn thanh toán qua 123Pay

Hạn sử dụng: Áp dụng cho các ngày thứ Sáu từ 01/12 đến 31/12

Lưu ý: Phải sử dụng thẻ nội địa để thanh toán (các thẻ không có chữ Master, Visa). Giảm tối đa 500K, áp dụng cho đơn hàng từ 500K

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

# 1 – Có sẵn Voucher Lazada Giảm giá 12%

Hạn sử dụng: 31/12

Lưu ý: Không giới hạn giá trị đơn hàng.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

# 2 – Mã khuyến mãi Lazada Được giảm giá 10%

Hạn sử dụng: 31/12

Lưu ý: Chỉ Áp dụng cho Khách hàng Mới, Giảm tối đa 250K K

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Mã giảm giá Lazada 50K cho đơn hàng 500K

Hạn sử dụng: 31/12

Lưu ý: Áp dụng cho Tã quần Huggies

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Mã giảm giá ứng dụng Lazada (Bạn có thể dùng thử trên Web)

HOT – Ứng dụng Lazada Mã giảm giá 5% cho đơn hàng từ 300K K

Ngày hết hạn: Không xác định

Lưu ý: Chỉ sử dụng mua hàng trên Lazada App, giảm tối đa 150K

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

HOT – Lazada App Mã giảm giá 5% cho đơn hàng từ 500K – DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Ngày hết hạn: Không xác định

Lưu ý: Chỉ sử dụng mua hàng trên Lazada App, giảm giá tối đa 200K.

Không thể sử dụng cho thiết bị điện tử.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Giảm giá khi mua bằng thẻ tín dụng ngân hàng

Giảm giá khi mua bằng thẻ tín dụng ngân hàng

Top MOD >>>  Nên làm thẻ ATM của ngân hàng nào?

Voucher Lazada Từ Ngân hàng (Dùng thẻ để thanh toán)

Giảm 300K Khi Mua Đơn Hàng Từ 1,5 Triệu Bằng Thẻ Tín Dụng HSBC

Hạn sử dụng: 31/12

Lưu ý: Thứ Hai và thứ Ba hàng tuần từ 01/12/2016 đến 31/12/2016

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

HOT – Lazada App Mã giảm giá 5% cho đơn hàng từ 500K – DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Ngày hết hạn: Không xác định

Lưu ý: Chỉ sử dụng mua hàng trên Lazada App, giảm giá tối đa 200K.

Không thể sử dụng cho thiết bị điện tử.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Citibank offers incentives when shopping on Lazada: x10 bonus points, 5% cashback, x3 flight miles

Hạn sử dụng: 31/12

Lưu ý: Giảm tối đa 300K. Nếu đăng ký mới thẻ Citibank qua Lazada, bạn sẽ nhận được eVoucher trị giá 2.000.0000.000đ

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Lazada giảm ngay 12% cho tất cả chủ thẻ Sacombank

Hạn sử dụng: Từ 11/11 đến 31/12

Lưu ý: Áp dụng cho đơn hàng từ 500K

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Lazada giảm 15% cho chủ thẻ SCB Bank

Hạn sử dụng: 31/12

Lưu ý: Áp dụng cho đơn hàng từ 1 triệu, chiết khấu tối đa 300K.

Sử dụng vào thứ 6 hàng tuần

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Lazada khuyến mãi 15% cho chủ thẻ tín dụng quốc tế VPBank

Hạn sử dụng: 5/2/2017

Lưu ý: Giảm tối đa 200K.

Sử dụng vào thứ Hai hàng tuần.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng thẻ Visa

Ngày hết hạn: 30/12

Lưu ý: Giảm tối đa 100K.

Áp dụng cho tất cả các đơn hàng chọn lưu thông tin thẻ khi thanh toán lần đầu tiên.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Giảm thêm 10% cho thành viên ứng dụng Quà tặng Galaxy

Hạn sử dụng: 31/12

Lưu ý: Giảm tối đa 500K.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi

Trên đây là những mã giảm giá khuyến mãi siêu sốc CHỈ ÁP DỤNG THÁNG 12 bạn có thể sử dụng để mua hàng bằng cách nhậpMã giảm giá Lazadanhư sau:

Top MOD >>>  Hướng dẫn cách sử dụng máy giặt Samsung 9kg đầy đủ các tính năng

Tại bước thanh toán, bạn bấm “OK” trong phần “Thông tin đơn hàng” (bên tay phải màn hình):

Cách sử dụng mã giảm giá Lazada?

Cách sử dụng mã giảm giá Lazada?

Sau khi nhập mã giảm giá, nếu đơn hàng được trừ trực tiếp tức là bạn đã sử dụng mã giảm giá Lazada thành công:

Mã giảm giá Lazada

Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

TRÊN