Bảng giá xe đạp leo núi (MTB) Trinx

Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]

Bảng giá Xe đạp leo núi (MTB) Trinx

Tên phương tiện

Hình ảnh

Giá bán

Xe đạp thể thao TRINX X-PLODE M134

3.450.000

Xe đạp thể thao TRINX M024

3,399,000

Xe đạp thể thao TRINX STRIKER M034

3.550.000

Xe đạp thể thao TRINX M036

Xe đạp thể thao TRINX M036

3.599,00

Xe đạp thể thao TRINX M066

Xe đạp thể thao TRINX M066

3.699.000

Xe đạp thể thao TRINX M136 2014

Xe đạp thể thao TRINX M136 2014

4.100.000

Xe đạp thể thao TRINX M188

4.100.000

Xe đạp thể thao TRINX M196 2014

4.500.000

Xe đạp thể thao TRINX M186 2014

4,550,000

Xe đạp thể thao TRINX M208

4.750.000

Xe đạp thể thao TRINX 2014 M237

Xe đạp thể thao TRINX 2014 M237

5,499,000

Xe đạp thể thao TRINX M306

Xe đạp thể thao TRINX M306

5.600.000

Xe đạp thể thao TRINX MAJESTIC M406

Xe đạp thể thao TRINX MAJESTIC M406

5.999.000

Xe đạp thể thao TRINX X1

6.450.000

Xe đạp thể thao

TRINX MAJESTIC M407

Xe đạp thể thao TRINX MAJESTIC M407

6.499.000

Xe đạp thể thao TRINX X1A X-TREME

Xe đạp thể thao TRINX X1A X-TREME

6.550.000

Xe đạp thể thao TRINX M426 2014

6.700.000

Xe đạp thể thao TRINX X1S

Xe đạp thể thao TRINX X1S

6.999.000

Xe đạp thể thao TRINX MAJESTIC M506

Xe đạp thể thao TRINX MAJESTIC M506

7.299.000

Xe đạp thể thao TRINX MAJESTIC M507

Xe đạp thể thao TRINX MAJESTIC M507

7,599,000

Xe đạp thể thao TRINX X3

7.800.000

Xe đạp thể thao TRINX X-TREME X4S

Xe đạp thể thao TRINX X-TREME X4S

8.199,00

Xe đạp thể thao TRINX M526 2014

8,6 triệu

Xe đạp thể thao TRINX X5 2014

9,899,000

Xe đạp thể thao TRINX X5 X-TREME 2015

Xe đạp thể thao TRINX X5 X-TREME 2015

10.799.000

Xe đạp thể thao TRINX X6 2014

11.800.000

Xe đạp thể thao TRINX X-TREME 30SPEED X7A

Xe đạp thể thao TRINX X-TREME 30SPEED X7A

13.200.000

Xe đạp thể thao TRINX X-TREME 30SPEED X7

Xe đạp thể thao TRINX X-TREME 30SPEED X7

13.499.000

Xe đạp thể thao TRINX X5S X-TREME 2015 (Carbon)

Xe đạp thể thao TRINX X5S X-TREME 2015 (Carbon)

22.799.000

Xe đạp thể thao TRINX X9 2015 (Full Carbon)

Xe đạp thể thao TRINX X9 2015 (Full Carbon)

29.499.000

Nguồn: Thị trường tổng hợp

Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

TRÊN

Top MOD >>>  So sánh SYM Attila Venus 125 và Kymco Like Fi 125