Bảng giá tủ lạnh Side by Side cập nhật thị trường tháng 4/2017

Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]

Bảng giá tủ lạnh Side by Side cập nhật tháng 4/2017
Tủ lạnh Side by side Toshiba mới
Tên sản phẩmHình ảnhGiá (VND)
Tủ lạnh side by side Toshiba GR-WG66VDA (WG66VDAGG) – 600 lít, 2 cửa 15.500.000
Tủ lạnh side by side Toshiba GR-D50FV (GRD50FV) – 531 lít, 6 cửa 22.900.000
Tủ lạnh side by side Toshiba GRG62FV (GR-G62FV) – 6 cánh 656L 36,990,000
Tủ lạnh side by side Toshiba GRL42FV (GR-L42FV) – 422 lít, 6 cửa 30.700.000
Tủ lạnh side by side Toshiba GR-D62FV (GRD62FV) – 656 lít, 6 cửa 29.950.000
Tủ lạnh Side by side LG mới nhất
Tủ lạnh Side by side LG GR-B217CLC (GRB217CLC) – 537 lít, Side by 16.600.000
Tủ lạnh side by side LG GRB217CPC (GR-B217CPC) – 537 lít, 2 cửa 17.400.000
Tủ lạnh side by side LG GRR217WPC – 571 lít, 2 cửa 17.600.000
Tủ lạnh side by side LG GR-B227BSJ (GRB227BSJ) – 528 lít, 2 cửa, 19.990.000
Tủ lạnh side by side LG GRP217SS (GR-P217SS) – 506 lít, 2 cửa 27.600.000
Tủ lạnh side by side LG GR-P227BPN (GR-P227BSN) – 567 lít, 2 cửa, 27.900.000
Tủ lạnh side by side LG GRB207RDQ (GR-B207RDQ) – 583 lít, 2 cửa 28.950.000
Tủ lạnh side by side LG GR-P267LGN (GRP267LGN) – 614 lít, 2 cửa 47.900.000
Tủ lạnh side by side Samsung
Tủ lạnh side by side Samsung RS-A1WTSL (RSA1WTSL1 / XSV) – 510 lít, 2 cửa 16.400.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS-A1WTTS1 – 580 lít, 17.290.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS554NRUA1J (RS-554NRUA1J / RS554NRUA1) 27.190.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS21HFEPN1 (RS-21HFEPN) – 524 lít, 2 cửa 30.700.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS-21HKLMR (RS21HKLMR1) – 506 lít, 2 cửa 31.290.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS22HZNBP (RS22HZNBP1 / XSV) – 515 lít, 2 37.900.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS21HKLFH (RS21HKLFH1) – 502 lít, 2 cửa 45.650.000
Tủ lạnh side by side Samsung RH57J90407F / SV 570L 2 cánh 47.190.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS-H1KLAW – 555 lít, Side by side 50.300.000
Tủ lạnh side by side Samsung RS26MBZBL (RS26MBZBL1) – 740 lít, 2 cửa, 63.665.000
Top MOD >>>  Tham khảo Leudulichcucre - Chọn mua lều du lịch giá tốt phù hợp nhất

Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam