Bảng giá tã dán Bobby Fresh mới nhất cập nhật tháng 2/2016

Bảng giá tã dán Bobby Fresh mới nhất cập nhật tháng 2/2016 1
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Bảng giá bỉm Bobby Fresh cập nhật mới nhất tháng 02/2016
Dán tã Hình ảnh minh họa Giá rẻ nhất (VND)
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng size S34 miếng (trẻ 0-6kg) 92,000 (giảm 3,000đ)
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng size S 32 miếng (trẻ 0-6kg) 90.000 (tăng 500đ)
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng size M52 miếng (trẻ từ 6-10kg) 146.200 (tăng 7.800đ)
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh size S 32 miếng (trẻ 0-6kg) 90.000 won
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh size M50 miếng (trẻ từ 6 đến 10kg) 162.000 (tăng 3.900đ)
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh size M 28 miếng (trẻ từ 6-10kg) 95.500
Tã dán siêu mỏng Bobby Fresh size M 28 miếng (trẻ từ 6 đến 10 kg) 84,000 (giảm 9,000đ)
Tã dán siêu mỏng Bobby Fresh size M 30 miếng (trẻ từ 6 đến 10 kg) 95.000 won
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh M74 230,000 (tăng 16,000đ)
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng size L46 miếng (trẻ từ 9-13kg) 142,000 won
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh size L44 miếng (trẻ từ 9-13kg) 161.000 (tăng 2.900đ)
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng size L 25 miếng (trẻ từ 9-13kg) 90.000 won
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh size L 25 miếng (trẻ từ 9-13kg) 95.000 won
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh L66 (9-13 kg) 230,000 (tăng 16,000đ)
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh XL size 40 miếng (trẻ từ 12-17kg) 146.000 won
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng XL size 42 miếng (trẻ từ 12-17kg) 158.000 (tăng 6.000 đồng)
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh XL size 23 miếng (trẻ từ 12-17kg) 93.000 won
Tã Bobby Ultra Thin XL62 (12-17kg) 215.000 (tăng 13.800đ)
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng XL size 23 miếng (trẻ từ 12-17kg) 89.500 won
Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng XL size 24 miếng (trẻ từ 12-17kg) 94.000 won
Tã dán siêu mỏng Bobby Fresh size XXL 21 miếng (trẻ trên 16kg) 93.000 won
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh size XXL 21 miếng (trẻ trên 16kg) 95.000 won
Tã dán siêu thấm Bobby Fresh XXL54 218.900 (tăng 16.400đ)
Tã siêu mỏng Bobby Fresh XXL56 217.500 (tăng 7.500đ)

Giá so với giá tháng 1/2016

* Bấm vào tên sản phẩm để đến các cửa hàng và so sánh giá giữa các cửa hàng.

* Giá trên được lấy theo giá rẻ nhất cập nhật tại thời điểm tháng 02/2016 theo số liệu trên websosanh.vn

* Giá có thể thay đổi tùy theo cửa hàng.

Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

Trả lời