Bảng giá sữa bột Dielac mới nhất cập nhật tháng 3/1016

Bảng giá sữa bột Dielac mới nhất cập nhật tháng 3/1016
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Bảng giá sữa bột Dielac cập nhật mới nhất tháng 10/2016
Sản phẩm sữa dielac Hình ảnh minh họa Giá rẻ nhất tham khảo (VND)
Sữa bột Dielac Alpha Step 1 – hộp 400g (dành cho trẻ 0-6 tháng) Sữa bột Dielac Alpha Step 1 - hộp 400g (dành cho trẻ 0 - 6 tháng) 100.000 won
Sữa bột Dielac Alpha Step 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng) Sữa Dielac Alpha step 1 900g 179,000 (giảm 3,000đ)
Sữa bột Dielac Optimum Step 1 – hộp 400g (dành cho bé 0-6 tháng) Sữa bột Dielac Optimum Step 1 - hộp 400g (dành cho bé 0 - 6 tháng) 164.000 won
Sữa bột Dielac Optimum Step 1 – hộp 900g (dành cho trẻ 0 – 6 tháng) Sữa bột Dielac Optimum Step 1 - hộp 900g (dành cho bé 0 - 6 tháng) 300.000 won
Dielac Alpha Gold Step 1 – 900g Sữa Dielac Alpha Gold step 1 900g 251.000 (giảm 2.000đ)
Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum số 1 – hộp thiếc 900g (dành cho bé 0-6 tháng tuổi) Sữa Dielac Optimum 1 900 (0-6 tháng) 350,000 (giảm 5,000đ)
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 – hộp 400g (hộp thiếc cho bé 6-12 tháng) Sữa bột Dielac Alpha Step 2 - hộp 400g (hộp thiếc cho bé 6 - 12 tháng) 97.600
Sữa bột Dielac Optimum Gold Step 2 – 900g (dành cho bé 6-12 tháng) Sữa Optimum Gold 2 900g 325.000 won
Sữa bột Dielac Optimum Step 2 – hộp 400g (dành cho bé từ 6 – 12 tháng) Sữa bột Dielac Optimum Step 2 - hộp 400g (dành cho bé từ 6 - 12 tháng) 153.500
Sữa bột Dielac Optimum Step 2 – hộp 900g (dành cho bé từ 6 – 12 tháng) Sữa bột Dielac Optimum Step 2 - hộp 900g (dành cho bé từ 6 - 12 tháng) 296.000 won
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 – hộp 400g (hộp giấy cho bé 6-12 tháng) Sữa bột Dielac Alpha 2 hộp giấy 400g 87.000 (tăng 8.000 đồng)
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 – hộp 900g (dành cho bé từ 6 – 12 tháng) Sữa Dielac Alpha bước 2 900g 189.000 won
Dielac Alpha Gold step 2 – 900g, (dành cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi) Dielac Alpha Gold step 2 - 900g, (dành cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi) 246,000 (giảm 4.000đ)
Sữa bột Dielac Alpha 123 – hộp thiếc 400g Sữa bột Dielac Alpha 123 (Can 400g) 96.000 won
Sữa bột Dielac Alpha 123 – hộp 400g (hộp giấy cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Alpha 123 400g 73,000 (tăng 3,000đ)
Sữa bột Dielac Alpha 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Alpha 123 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 165.000 (tăng 5.000 đồng)
Sữa bột Dielac Pedia 1+ – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Pedia 1+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 150.000 won
Sữa bột Dielac Pedia 1+ – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Pedia 1+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 262.000 won
Sữa bột Dielac Grow 1+ – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Grow 1+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 212.000 won
Sữa Dielac Alpha Gold Step 4 – hộp 900g (dành cho trẻ 2-4 tuổi) Alpha gold step 4 900g 195.000 won
Sữa Dielac Alpha Gold Step 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi) Alpha gold Step 3 900g 205.000 (tăng 7.000 đồng)
Sữa bột Dielac Optimum Step 3 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Optimum Step 3 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 158.000 won
Sữa bột Dielac Optimum Step 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Optimum Step 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 285.000 won
Sữa Dielac Optimum Gold 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi) Optimum Gold 3 900gr 295.000 (giảm 10.000đ)
Sữa bột Dielac Optimum 123 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Dielac Optimum 123 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) 158.000 won
Sữa bột Dielac Optimum 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Sữa bột Optimum Step 123 (900g) 335.000 won
Sữa bột Dielac Star Care – hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi) Sữa bột Dielac Star Care - hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi) 195.000 (tăng 8.000 đồng)
Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum số 4 – hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi) Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum số 4 - hộp thiếc 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi) 305,000 (giảm 4.000đ)
Sữa Dielac Optimum Gold 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi) Sữa Dielac Optimum Gold 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 2-6 tuổi) 275.000 won
Sữa bột Dielac Pedia 3+ – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) Sữa bột Dielac Pedia 3+ - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi) 150.000 won
Sữa bột Dielac Pedia 3+ – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi) Sữa bột Dielac Pedia 3+ - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) 300.000 won
Sữa bột Dielac Alpha 456 – hộp 400g (hộp giấy cho trẻ từ 3 tuổi) Sữa bột Dielac Alpha 456 - hộp 400g (hộp giấy cho trẻ từ 3 tuổi) 75.000 (tăng 10.000 đồng)
Sữa bột Dielac Alpha 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi) Sữa bột Dielac Alpha 456 (900g) 170.000 (tăng 10.000 đồng)
Sữa bột Dielac Optimum Step 4 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) Sữa bột Dielac Optimum step 4 dành cho trẻ từ 4-6 tuổi hộp 400g (Mã SP: 053587) 138,000 won
Sữa bột Dielac Optimum Step 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) Sữa bột Dielac Optimum Step 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 - 6 tuổi) 260.000 won
Sữa bột Dielac Grow 3+ – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3-10 tuổi) Sữa bột Dielac Grow 3+ dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi hộp 400g (Mã sản phẩm: 046633) 90.000 (giảm 4.500đ)
Sữa bột Dielac Grow 3+ – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi) BỘT SỮA DIELAC GROW 3+ CHO CON 3 - 10 TUỔI HỘP 900G 208.000 won
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên) Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên) 188,000 won
Sữa bột Dielac Mama – hộp 400g (hộp giấy dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) Sữa bột Dielac Mama - hộp 400g (hộp giấy dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) 67.000 won
Sữa bột Dielac Mama – hộp 900g (hộp thiếc dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) Sữa bột Dielac Mama - hộp 900g (hộp thiếc dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) 145.000 won
Sữa bột Dielac Optimum Mamma – hộp 900g TỐI ƯU BỘT SỮA MAMA CHO PHỤ NỮ CÓ THAI 900G 289.000 won
Sữa bột Dielac Diecerna – hộp 400g (hộp thiếc dành cho người tiểu đường, người ốm yếu) Sữa bột Dielac Diecerna - hộp 400g (hộp thiếc dành cho người tiểu đường, người ốm yếu) 213.000 won
Top MOD >>>  Sinh Năm 2001 [Mệnh gì][Hợp Tuổi gì][Hợp màu gì][Hợp hướng nào]

Giá cập nhật theo dữ liệu trên websosanh.vn tại thời điểm tháng 3/2016.

Giá sữa có thể thay đổi theo từng cửa hàng. Giá trên được lấy theo giá rẻ nhất trong các nhà cung cấp và so với giá sữa tháng 2/2016.

Bấm vào tên sản phẩm để đến cửa hàng và so sánh giá cả.

Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

vzone

Vzone là trang đánh giá sản phẩm và mẹo vặt hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực cụ thể với phương châm mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn tuyệt vời trước khi đưa ra quyết định tiêu dùng cho gia đình bạn. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo thêm chuyên gia cụ thể! Miễn trừ trách nhiệm.

Trả lời