Bảng giá máy hút bụi Hitachi cập nhật tháng 12/2015

Bảng giá máy hút bụi Hitachi cập nhật tháng 12/2015 1
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Dưới đây là bảng giá máy hút bụi Hitachi cập nhật đến tháng 12 năm 2015. Các sản phẩm này được niêm yết theo mức giá trung bình giữa các nơi bán. Để tìm kiếm nơi bán rẻ nhất hoặc gần nhất, bạn có thể truy cập websitesosanh.vn.

Bảng giá máy hút bụi Hitachi cập nhật tháng 12/2015
Tên sản phẩm Hình ảnh sản phẩm Giá bán (1000đ)
Máy hút bụi Hitachi CVBM16 (CV-BM16) – 1,5 lít, 1600W

Hitachi CVBM16

1.700
Máy hút bụi Hitachi CVW1600 (CV-W1600) – 5 lít – 1600W

Hitachi CVW1600

1.800
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18 (CVBH18) – 3 lít, 1800W

Hitachi CV-BH18

2.000 yên
Máy hút bụi Hitachi CVW1800 (CV-W1800) – 1800W

Hitachi CVW1800

1.950
Máy hút bụi Hitachi CVSH18 (CV-SH18)

Hitachi CVSH18

2.230
Hitachi CVBA18V. Máy hút bụi

Hitachi CVBA18V

2.560
Máy hút bụi Hitachi CVW2000 (CV-W2000) – 6,5 lít – 2000W

Hitachi CVW2000

2.560
Máy hút bụi Hitachi CV940 (CV-940Y / BK / BR) – 15 lít, 1600W

Hitachi CV940

2.750
Máy hút bụi Hitachi CVSH20V (CV-SH20V / CV-SH20) – 2,2 lít, 2000W

Hitachi CVSH20V

2.800
Máy hút bụi Hitachi CVBA18 (CV-BA18)

Hitachi CVBA18

2.950
Máy hút bụi Hitachi CVSY21V (CV-SY21V) – 2100W

Hitachi CVSY21V

3.090
Máy hút bụi Hitachi CV945Y

Hitachi CV945Y

3.050
Máy hút bụi Hitachi CV945 (CV-945BR / Y) – 15 lít – 1800W

Hitachi CV945

3.000
Máy hút bụi Hitachi CV950Y (CV-950BR) – 18 lít, 2000W

Hitachi CV950Y

3.120
Máy hút bụi Hitachi CVSU20V (CV-SU20V) – 2000W

Hitachi CVSU20V

3,350
Máy hút bụi Hitachi CVBA20V (CV-BA20V)

Hitachi CVBA20V

3,330
Máy hút bụi Hitachi CV960BR – 21 lít – 2100W

Hitachi CV960BR

3,430
Hitachi CV-BA20. máy hút bụi

Hitachi CV-BA20

3,460
Máy hút bụi Hitachi CV960Y (CV-960Y) – 21 lít, 2100W

Máy hút bụi Hitachi CV960Y

3.580
Máy hút bụi Hitachi CVSP20V (CV-SP20V) – 2000W

Hitachi CVSP20V

3.680
Máy hút bụi Hitachi CVSU21V (CV-SU21V) – 1,6 lít, 2100W

Hitachi CVSU21V

4.000 won
Máy hút bụi Hitachi CVSK21V (CV-SK21V) – 1,6 lít, 2100W

Hitachi CVSK21V

4.350
Máy hút bụi Hitachi CV970 (CV-970Y / BL / BR) – 22 lít – 2200W

Hitachi CV970

4.350
Máy hút bụi Hitachi CV SU2V

Hitachi CV SU2V

4.500
HITACHI CV-SU22. máy hút bụi

HITACHI CV-SU22

4.600
Máy hút bụi Hitachi CVSU22V (CV-SU22V / SU 22V) – 1,6 lít, 2200W

Hitachi CVSU22V

4.900
Máy hút bụi Hitachi CVSJ21V (CV-SJ21V) – 1,6 lít, 2100 W

Hitachi CVSJ21V

5.000 won
Máy hút bụi Hitachi CV975YR (CV-975 YR)

Hitachi CV975YR

5.280
Máy hút bụi Hitachi CVSU23 (CV-SU23 / CV-SU23V) – 1,6 lít, 2300W

Hitachi CVSU23

5,430

Xem thêm: Bảng giá máy hút bụi Hitachi cập nhật tháng 11/2015

Nguồn: websosanh.vn

Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

Trả lời