Bảng giá các dòng tủ lạnh Sharp trên thị trường cập nhật tháng 4/2015

Bảng giá các dòng tủ lạnh Sharp trên thị trường cập nhật tháng 4/2015
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Bảng giá tủ lạnh Sharp trên thị trường cập nhật tháng 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá bán

(VNĐ)

xem thêm

Tủ lạnh Sharp SJ165SBL (SJ-165S-BL / SJ-165SBL) – 165 lít, 2 cửa

3.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-167SBL (SJ-167S-BL / SJ167SBL) – 165 lít, 2 cửa

3.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-16VSL (SJ-16V-SL / SJ16VSL) – 165 lít, 2 cửa

4.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-168SSL (SJ-168S-SL / SJ168SSL) – 165 Lít, 2 cửa

4.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ190SSL (SJ-190S-SL / SJ-190SSL) – 180 lít, 2 cửa

4,199,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-188S-SL – 2 cánh

4,199,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-187SBL (SJ-187S-BL / SJ187SBL) – 181 lít, 2 cửa

4,199,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-189S-DS (SJ-189SDS / SJ189SDS) – 181 lít, 2 cửa

4,199,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-170SSL (SJ-170S-SL / SJ170SSL) – 165 lít, 2 cửa

4,199,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ165SSL (SJ-165S-SL / SJ-165SSL) – 165 lít, 2 cửa

4.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ166SSC (SJ-166S-SC / SJ-166SSC) – 166 lít, 2 cửa

4.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ170SBL (SJ-170S-BL / SJ-170SBL) – 165 lít, 2 cửa

4.300.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ169SDS (SJ169S-DS / SJ-169S-DS / SJ-169SDS) – 165 lít, 2 cửa

4.350.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ165SGR (SJ-165S-GR / SJ-165SGR) – 165 lít, 2 cửa

4.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-18SAKURA (SJ-18SAKURA-PK / SJ18SAKURAPK) – 180 lít, 2 cửa

4,490,000,

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ186SSC (SJ-186S-SC / SJ-186SSC) – 180 lít, 2 cửa

4,490,000,

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ170SGR (SJ-170S-GR / SJ-170SGR) – 165 lít, 2 cửa

4,490,000,

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-185SBL (SJ-185S-BL / SJ185SBL) – 185 lít, 2 cửa

4.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-195SBL (SJ-195S-BL / SJ195SBL) – 194 lít, 2 cửa

4,550,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-185SGR (SJ-185S-GR / SJ185SGR) – 181 lít, 2 cửa

4,590,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ170SL (SJ-170-SL / SJ-170SL) – 165 lít, 2 cửa

4.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-170BL (SJ-170-BL / SJ170BL) – 165 lít, 2 cửa

4.630.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-167SGR (SJ-167S-GR / SJ167SGR) – 165 lít, 2 cửa

4.641.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ190SGR (SJ-190S-GR / SJ-190SGR) – 181 lít, 2 cửa

4,690,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-167SSL (SJ-167S-SL / SJ167SSL) – 165 lít, 2 cửa

4.700.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-189DS (SJ-189-DS / SJ189DS) – 181 lít, 2 cửa, inverter

4.700.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-185SSL (SJ-185S-SL / SJ185SSL) – 181 lít, 2 cửa

4.750.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-196S-SC (SJ-196SSC / SJ196SSC) – 194 lít, 2 cửa

4.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-185PSL (SJ-185P-SL / SJ185PSL) – 180 lít, 2 cửa

4.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ188PHS (SJ-188P-HS / SJ-188PHS) – 180 lít, 2 cửa

4.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-187SGR (SJ-187S-GR / SJ187SGR) – 180 lít, 2 cửa

4.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-190BL (SJ-190-BL) – 181 lít, 2 cửa, inverter

4.860.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ187PSL (SJ-187P-SL / SJ-187PSL) – 181 lít, 2 cửa

4.880.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ190SBL (SJ-190S-BL / SJ-190SBL) – 180 lít, 2 cửa

4.883.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-187GR (SJ-187-GR / SJ187GR) – 181 lít, 2 cửa

4.950.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-190GR (SJ-190-GR / SJ190GR) – 181 lít, 2 cửa

4.950.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-195SSL (SJ-195S-SL / SJ195SSL) – 194 lít, 2 cửa

4.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S210E (SJS210E) – 196 lít, 2 cửa

4.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-225SBL (SJ225SBL) – 222 lít, 2 cửa

5.000.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-187SSL (SJ-187S-SL / SJ187SSL) – 181 lít, 2 cửa

5.120.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-187P – 180 lít, 2 cửa

5.190.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-188P – 180 lít, 2 cửa

5.190.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-316SSC (SJ316SSC / SJ-316S-SC) – 308 lít, 2 cửa

5.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S210D-SL (SJS210DSL) – 196 lít, 2 cửa

5.300.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-225SSL (SJ-225S-SL / SJ225SSL) – 245 lít, 2 cửa

5.390.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-226SSC (SJ-226S-SC / SJ226SSC) – 222 lít, 2 cửa

5.390.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-275SSL (SJ-275S-SL / SJ275SSL) – 274 lít, 2 cửa

5.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ197PHS (SJ-197P-HS / SJ-197PHS) – 194 lít, 2 cửa

5,450,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S340E-SL (SJS340ESL) – 342 lít, 2 cửa, biến tần

5,450,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S240E (SJS240E) – 241 lít, 2 cửa

5,490,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ227PHS (SJ-227P-HS / SJ-227PHS) – 222 lít, 2 cửa

5,499,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-195SSC – 194lit, 2 cửa

5,499,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-246SSC (SJ-246S-SC / SJ246SSC) – 245 lít, 2 cửa

5.699.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S270E (BK / SL / PK) – 271 lít, 2 cửa

5.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-276S-SC (SJ276SSC / SJ-276SSC) – 274 lít, 2 cửa

5,899,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-BS30EVSL (SJ-BS30EV-SL)

6.000.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-245SBL (SJ-245S-BL / SJ245SBL) – 245 lít, 2 cửa

6.190.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-245SSL (SJ-245S-SL / SJ245SSL) – 245 lít, 2 cửa

6.200.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S240D-SL (SJS240DSL) – 241 lít, 2 cửa

6.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S270DSL (SJS270DSL) – 272 lít, 2 cửa

6.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S310E-SL – 314 lít, 2 cửa

6,550,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-315SSL (SJ-315S-SL / SJ315SSL) – 274 lít, 2 cửa

6,590,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ346SSC (SJ-346S-SC / SJ-346SSC) – 339 lít, 2 cửa

6.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-345SSL (SJ345SSL / SJ-345S-SL) – 339 lít, 2 cửa

6.850.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-BW30DVSL (SJ-BW30DV-SL) – 290 lít, 2 cửa

7.000.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-BW30DVBK (SJ-BW30DV-BK) – 290 lít, 2 cửa

7.000.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S310D-SL (SJ-310D) – 287 lít, 2 cửa

7.090.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-315SBL (SJ-315S-BL / SJ315SBL) – 308 lít, 2 cửa

7.139.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-S340D-SL – 185 lít, 2 cửa

7.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-345SBL (SJ-345S-BL / SJ345SBL) – 339 lít, 2 cửa

7.650.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP405MBK (SJ-P405M-BK / SJ-P405MBK) – 400 lít, 2 cửa, biến tần

7.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP405MSL (SJ-P405M-SL / SJ-P405MSL) – 400 lít, 2 cửa, biến tần

7.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP405GBK (SJ-P405G-BK / SJ-P405GBK) – 400 lít, 2 cửa, biến tần

7.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJT435SL (SJ-T435-SL / SJ-T435SL) – 431 lít, 2 cửa, inverter

8.190.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJT405SL (SJ-T405-SL / SJ-T405SL) – 400 lít, 2 cửa, biến tần

8.590.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-P435MSL (SJ-P435M-SL / SJP435MSL) – 431 lít, 2 cửa, biến tần

8.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP435MBK (SJ-P435M-BK / SJ-P435MBK) – 431 lít, 2 cửa

8.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP405GSL (SJ-P405GSL / SJ-P405G-SL) – 400 lít, 2 cửa, biến tần

9.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-K47MK2SL – 413 lít, 2 cửa, biến tần

9.390.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-P435GBK (SJ-P435G-BK / SJP435GBK) – 431 lít, 2 cửa, inverter

9,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP435GSL (SJ-P435G-SL / SJ-P435GSL) – 431 lít, 2 cửa, inverter

9,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJT555SL (SJ-T555-SL / SJ-T555SL) – 555 lít, 2 cửa, inverter

10.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-T605SL (SJ-T605-SL / SJT605SL) – 596 lít, 2 cửa, inverter

10.590.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-P585GBK (SJ-P585G-BK / SJP585GBK) – 854 lít, 2 cửa, inverter

10,700,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-P585GSL (SJ-P585G-SL / SJP585GSL) – 584 lít, 2 cửa, inverter

10,700,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP585MSL (SJ-P585M-SL / SJ-P585MSL) – 585 lít, 2 cửa, inverter

10.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP585MBK (SJ-P585M-BK / SJ-P585MBK) – 584 lít, 2 cửa, inverter

10.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP625MSL (SJ-P625M-SL / SJ-P625MSL) – 625 lít, 2 cửa, biến tần

11.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJP625MBK (SJ-P625M-BK / SJ-P625MBK) – 625 lít, 2 cửa, inverter

11.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-P625GSL (SJ-P625G-SL / SJP625GSL) – 626 lít, 2 cửa, inveter

12,890,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-P625GBK (SJ-P625G-BK / SJP625GBK) – 625 lít, 2 cửa, inverter

12,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-WS355VNHS – 369 lít, 2 cửa, inverter

15,700,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJFB74VSL (SJ-FB74V-SL / SJ-FB74VSL) – 556 lít, 4 cửa,

17.490.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJFP74VSL (SJ-FP74V-SL / SJ-FP74VSL) – 556 lít, 4 cửa,

19,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJFP74VBK (SJ-FP74V-BK / SJ-FP74VBK) – 556 lít, 4 cửa, biến tần

19,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F70PV (SJF70PV) – 573 lít, 4 cửa, biến tần

20.273.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-FB74V-BK

20.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F75PV – 625 lít, 4 cửa

21.046.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F70RV (SJ- F70RV-SL / SJF70RVSL) – 573 lít, 4 cửa, biến tần

21.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F70PC – 573 lít, 4 cửa, biến tần

22,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F70PS (SJ F70PSSL) – 573 lít, 2 cửa, biến tần

23.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F75RV – 625 lít, 4 cửa, biến tần

23,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJF75RVSL (SJ-F75RV-SL / SJ-F75RVSL) – 605 lít, 4 cửa, biến tần

23.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJFP79VBK (SJ-FP79V-BK / SJ-FP79VBK) – 605 lít, 4 cửa, biến tần

24,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJFP79VSL (SJ-FP79V-SL / SJ-FP79VSL) – 605 lít, 4 cửa, biến tần

25.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F75PS – 625 lít, 4 cửa, biến tần

25.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F78BK – 625 lít, 4 cửa, biến tần

25.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJF78SPBK (SJ-F78SPBK / SJ-F78SP-BK) – 625 lít, 4 cửa, inveter

26.000.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJF78SPSL (SJ-F78SPSL / SJ-F78SP-SL) – 625 lít, 4 cửa, biến tần

26.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-F75PSSL – 625 lít, 4 cửa, biến tần

26.850.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-75PVSL – 625 lít, 4 cửa

26,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Sharp SJ-FS79V (SL / BK) – 600 lít, 4 cửa, biến tần

27,900,000 won

So sánh giá cả

Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

TRÊN

Top MOD >>>  Đây là nguyên nhân khiến điều hòa không mát nổi trong thời tiết nắng nóng cực điểm

vzone

Vzone là trang đánh giá sản phẩm và mẹo vặt hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực cụ thể với phương châm mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn tuyệt vời trước khi đưa ra quyết định tiêu dùng cho gia đình bạn. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo thêm chuyên gia cụ thể! Miễn trừ trách nhiệm.

Trả lời