Bảng giá các dòng tủ lạnh Panasonic trên thị trường cập nhật 4/2015

Bảng giá các dòng tủ lạnh Panasonic trên thị trường cập nhật 4/2015
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Bảng giá tủ lạnh Panasonic trên thị trường cập nhật tháng 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá bán

(VNĐ)

xem thêm

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ151SSVN (NRBJ151SSVN) – 130 lít, 2 cửa

3.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ175SNVN (NRBJ175SNVN) – 166 lít, 2 cửa

3.550.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ173SSVN (NR-BJ173SAVN) – 174 lít, 2 cửa

3.590.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ185SNVN (NRBJ185SNVN) – 167 lít, 2 cửa

3.750.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ175MS (NR-BJ175MSVN) – 130 lít, 2 cửa

3.850.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-B16V4 (NR-B16V4SVN / NR-B16V4AVN) – 160 lít, 2 cửa

3.890.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ177SNVN (NRBJ177SNVN) – 168 lít, 2 cửa

3.900.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ183S (NR-BJ183SAVN / NR-BJ183SSVN) – 168 lít, 2 cửa

3,929,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-B16V2 – 160 lít, 2 cửa

3,929,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-B16V3 (NRB16V3) – 153 lít, 2 cửa

4.075.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ184SAVN (BJ184SSVN) – 186 lít, 2 cửa

4.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ175STVN – 152 lít, 2 cửa

4.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ177MSVN (NRBJ177MSVN) – 152 lít, 2 cửa

4.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ185SN – 175 lít, 2 cửa

4.120.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ187SNVN (NRBJ187SNVN) – 167 lít, 2 cửa

4.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ174SAVN – 174 lít, 2 cửa

4.180.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM189MTVN – 181 lít, 2 cánh, màu inox

4.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM179SSVN (NRBM179SSVN) – 152 lít, 2 cánh

4.299.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ187MSVN (NRBJ187MSVN) – 167 lít, 2 cửa

4.350.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM179GSVN – 166 lít, 2 cánh, màu thép không gỉ

4.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ184MAVN (BJ184MSVN) – 184 lít, 2 cửa

4.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ223S (NR-BJ223SAVN / NR-BJ223SSVN) – 219 lít, 2 cửa

4,472,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM189SSVN – 167 lít, 2 cánh

4.490.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM179MTVN – 166 lít, 2 cánh, màu thép không gỉ

4,499,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ175SN – 152 lít, 2 cửa

4.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ185M (NRBJ185MSVN) – 167 lít, 2 cửa

4,580,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ227SNVN (NRBJ227SNVN) – 188 lít, 2 cửa

4,590,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ225SN (NR-BJ225SNVN) – 188 lít, 2 cửa

4.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-B201S (NR-B201S-S / NR-B201S-A) – 198 lít, 2 cửa

4.681.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ183M (NR-BJ183MAVN / NR-BJ183MSVN) – 183 lít, 2 cửa

4,690,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ227MSVN (NRBJ227MSVN) – 188 lít, 2 cửa

4.700.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ224M (NR-BJ224MAVN / NR-BJ224MSVN) – 198 lít, 2 cửa

4.869.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ224S (BJ224SAVN / BJ224SSVN) – 198 lít, 2 cửa

4.869.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM189GSVN – 181 lít, 2 cánh, màu thép không gỉ, màu bạc

4.999.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-B19M1 – 195 lít, 2 cửa

5.000.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BT262MS (NR-BT262MSVN) – 231 lít, 2 cửa

5,090,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM229SSVN – 188 lít, 2 cánh

5,099,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM229GSVN – 188 lít, 2 cánh

5.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ225STVN – 188 lít, 2 cửa

5.100.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ225MS (NRBJ225MSVN) – 188 lít, 2 cửa,

5.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BM229MTVN – 188 lít, 2 cánh

5.199.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK265SN (NR-BK265SNVN) – 231 lít, 2 cửa

5.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-B201V – 200 lít, 2 cửa

5,287,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK265MS (NR-BK265MSVN) – 262 lít, 2 cửa

5,450,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ223D (NR-BJ223DN) – 198 lít, 2 cửa

5.538.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK265DSVN (NRBK265DSVN) – 260 lít, 2 cửa

5.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK266SNVN (NRBK266SNVN) – 234 lít, 2 cửa

5.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU303LH (NR-BU303LHVN) – 296 lít, 2 cửa

5.643.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK305SN (NR-BK305SNVN) – 296 lít, 2 cửa

5.650.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK305DSVN (NRBK305DSVN) – 255 lít, 2 cửa

5.700.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK305MS (NR-BK305MSVN) – 255 lít, 2 cửa

5.750.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU302SS (NR-BU302SSVN) – 255 lít, 2 cửa

5.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK266GSVN (NRBK266GSVN) – 262 lít, 2 cửa

5,950,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU303SS (NRBU303SSVN) – 296 lít, 2 cửa

6.019.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BT263SSVN – 262 lít, 2 cửa

6.090.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK266GSSN – 231 lít, 2 cửa

6.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK306MSVN (NRBK306MSVN) – 267 lít, 2 cửa

6.199.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BT263LHVN – 233 lít, 2 cửa

6.200.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK345SN (NR-BK345SNVN) – 299 lít, 2 cửa

6.200.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK345MS (NR-BK345MSVN) – 299 lít, 2 cửa

6.450.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK306GSVN (NRBK306GSVN) – 296 lít, 2 cửa

6.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU343LH (NR-BU343LHVN) – 342 lít, 2 cửa

6,792,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK346MSVN (NRBK346MSVN) – 303 lít, 2 cửa

6.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK346GSVN (NRBK346GSVN) – 333 lít, 2 cửa

7.450.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU342SS (NR-BU342SSVN) – 299 lít, 2 cửa

7.490.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU344SN (BU344SNVN) – 342 lít, 2 cửa

7.499.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU303MS (NR-BU303MSVN) – 256 lít, 2 cửa

7,550,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU344L (NR-BU344LHV / NR-BU344LHVN) – 342 lít, 2 cửa

7,590,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU343SSVN – 342 lít, 2 cửa

7.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BK345DSVN (NRBK345DSVN) – 330 lít, 2 cửa

7.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-C432D – 346 lít, 3 cửa

8.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BR344MSVN – 300 lít, 2 cửa

8.599.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU343MS (BU343MSVN) – 342 lít, 2 cửa

8.631.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BU344M / S (NR-BU344MSVN) – 342 lít, 2 cửa

8.700.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BR304MSVN (NRBR304MSVN) – 296 lít, 2 cửa

9.299.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BW415VN (NR-BW415VNVN) – 407 lít, 2 cửa

10.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BW464VS – 395 lít, 2 cửa

10.888.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BW464XN (NR-BW464XNVN) – 395 lít, 2 cửa

12.142.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NRBW465XSVN (NR-BW465XSVN) – 395 lít, 2 cửa, inverter

12,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BY551V – 495 lít, 2 cửa, biến tần

13.710.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BY601XSVN – 602 lít, 2 cửa, biến tần

15.000.000 vnđ

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BY601VSVN – 602 lít, 2 cửa, biến tần

15.450.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BY552XSVN (NRBY552XSVN) – 546 lít, 2 cửa, inverter

16.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BY602XSVN (NRBY602XS) – 546 lít, 2 cửa, inverter

17.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BY552XS (NRBY552XS) – 495 lít, 2 cửa, inverter

17.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-C376MX (NRC376MX) – 365 lít, 3 cửa,

20.000.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-BS63XNVN (NRBS63XNVN) – 581 lít, 2 cửa, inverter

24.999.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-F532TX (NRF532TX) – 525 lít, 6 cửa, biến tần

31.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh Panasonic NR-F555T (NR-F555TX-N2) – 467 lít, 6 cửa, inverter

42.500.000 won

So sánh giá cả

Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

TRÊN

Top MOD >>>  Bảng giá ti vi Sony cập nhật mới nhất tháng 4/2019

vzone

Vzone là trang đánh giá sản phẩm và mẹo vặt hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực cụ thể với phương châm mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn tuyệt vời trước khi đưa ra quyết định tiêu dùng cho gia đình bạn. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo thêm chuyên gia cụ thể! Miễn trừ trách nhiệm.

Trả lời