Bảng giá các dòng tủ lạnh LG trên thị trường cập nhật tháng 4/2015

Bảng giá các dòng tủ lạnh LG trên thị trường cập nhật tháng 4/2015
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]

Bảng giá tủ lạnh LG trên thị trường cập nhật tháng 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá bán

(VNĐ)

xem thêm

Tủ lạnh LG GN-235PG (GN235PG) – 235 lít, 2 cửa

3.790.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-155PG (GN155PG) – 150 lít, 2 cửa, Inverter

3.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-V185V – 185 lít, 2 cửa,

4.180.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-U222RT (GNU222RT) – 181 lít, 2 cửa

4.263.600

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-U222RG (GNU222RG) – 181 lít, 2 cửa

4.263.600

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-155SS (GN155SS) – 150 lít, 2 cửa

4.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-185SS (GN185SS) – 185 lít, 2 cửa

4.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-185PP (GN185PP) – 185 lít, 2 cửa

4.850.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-205PP (GN205PP) – 205 lít, 2 cửa

4.850.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-205MG (GN205MG) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

4.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-V235V – 235 lít, 2 cửa

5,050,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-185MG (GN185MG) – 193 lít, 2 cửa, Inverter

5.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-185PG (GN185PG) – 185 lít, 2 cửa

5.190.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-205PG (GN205PG) – 205 lít, 2 cửa, Inverter cửa

5.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-255VS (GN-255VS) – 255 lít, 2 cửa

5.329.500

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-205SS (GN205SS) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

5,499,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-V255V – 255 lít, 1 cửa,

5.580.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-B202PS (GN-B202BS) – 205 lít, 2 cửa, ngăn đá trên

5.650.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG Inverter GN-L202PS – 205 lít, 2 cánh

5.690.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRL202PS (GR-L202PS) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

5.690.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRL202BS (GR-L202BS) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

5.690.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-235SS (GN-235SS) – 235 lít, 2 cửa

5.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-255SS (GN-255SS) – 255 lít, 2 cửa

6.030.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-255PG (GN255PG) – 255 lít, 2 cửa

6.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GNL222BS (GN-L222BS) – 210 lít, 2 cửa, Inverter

6.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GNL222PS (L222BF / L222BS) – 225 lít, 2 cánh,

6.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GNL222PS (GN-L222PS) – 210 lít, 2 cửa, Inverter

6.290.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-C402S (GRC402S) – 346 lít, 2 cửa

6.399.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-255MG – 255 lít, 2 cửa

6.490.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GNL202BS – 205L Omega 9

6,590,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-255PP (GN-255PP) – 255 lít, 2 cửa

6.650.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-L222BF (GNL222BF) – 210 lít, 2 cửa, Inverter

6.700.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-M362S (GRM362S) – 306 lít, 2 cửa

6.897.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S362PG (GRS362PG) – 306 lít, 2 cửa

6.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-M402W (GRM402W) – 337 lít, 2 cửa

7.064.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S362S 306L, 2 cửa, ngăn đá trên

7.150.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-L272BF (L272BS) – 272 lít, 2 cánh, màu trắng

7.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-C362S (GRC362S) – 315 lít, 2 cửa,

7.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-L272BS (GNL272BS) – 272 lít, 2 cửa, Inverter

7.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S402S (GRS402SS) – 337 lít, 2 cửa

7.252.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-L272BF (GNL272BF) – 272 lít, 2 cửa, Inverter

7.380.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S402S – 337 lít, 2 cửa

7.670.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S402PG (GRS402PG) – 337 lít, 2 cửa,

7.690.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-C362MG (GRC362MG) – 306 lít, 2 cửa

7.800.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S402NW (GRS402NW) – 337 lít, 2 cửa

8.025.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-L352MG (L352S) – 288 lít, 2 cánh, màu trắng

8.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S502NW (GRS502NW) – 413 lít, 2 cửa

9.250.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-M572S – 449 lít, 2 cửa

9,467,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRL392MG (GR-L392MG) – 318 lít, 2 cánh, màu trắng

9.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRD502TK (GR-D502TK) – 407 lít, 2 cửa

9.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S502PG (GRS502PG) – 413 lít, 2 cửa

9.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-M572NW (GRM572NW) – 449 lít, 2 cửa

10.090.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-M612S (GRM612S) – 486 lít, 2 cửa

10.199.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRC572MG (GR-C572MG) – 454 lít, 2 cửa

10.290.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRG602G (GR-G602G) – 515 lít, 2 cửa

10,940,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-S572PG (GRS572PG) – 449 lít, 2 cửa

10.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GN-G602PG – 520 lít, 2 cửa,

10.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRG702G (GR-G702G) – 546 lít, 2 cửa

11.350.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-M612NW (GRM612NW) – 486 lít, 2 cửa

11.495.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-B217CLC (GRB217CLC) – 537 lít, Side by side

11.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRG702W (GR-G702W) – 546 lít, 2 cửa

13.350.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-L602S – 458 lít, 2 cánh, màu bạc

13.400.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-M722P – 594 lít, 2 cửa

14,964,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-B217CPC – 537 lít, 2 cửa

15.180.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-B217BSJ (GRB217BSJ) – 528 lít, Side by side

16,950,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-R217WPC – 571 lít, 2 cửa

17.600.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-B227BSJ (GRB227BSJ) – 528 lít, 2 cửa, Inverter

18.200.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-B217BPJ (GRB217BPJ) – 528 Lít, 2 cửa

18,790,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-R217BPJ (GRR217BPJ) – 511 lít, 2 cửa

19.500.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-R227BPJ (GRR227BPJ) – 581 lít, 2 cửa, Inverter

23,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P217SS – 506 lít, 2 cửa

25.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P217BPN (GRP217BPN) – 506 lít, 2 cửa

26.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P217BPN (GRP217BPN) – 506 lít, 2 cánh

26.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P227BSN (GRP227BSN) – 567 lít, 2 cửa, Inverter

26.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-R267LS (GRR267LS) – 679 lít, 2 cửa, Inverter

28.990.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P217BSN (GRP217BSN) – 506 lít, Inverter

29.200.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P217BSF (GRP217BSF) – 506 lít, 2 cửa

29,990,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P227BPN (GRP227BPN) – 567 lít, 2 cửa, Inverter

29,990,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-C217LGJS (GRC217LGJS) – 583 lít, 2 cửa

30.388.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-B207RDQ – 583 lít, 2 cửa

31.015.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P217WPF – 568 lít, 2 cửa

31.078.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P217BPF (GRP217BPF) – 506 lít, 2 cửa,

31.182.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh SBS LG GR-R267LGK – 679 lít

38,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P267LSN (GRP267LSN) – 614 lít, 3 cửa, Inverter

38,990,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P227ZDB – 612 lít, 2 cửa

42.090.000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P267LGN (GRP267LGN) – 614 lít, 2 cửa

47,900,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P267PGN (GRP267PGN) – 762 lít, 2 cửa, Inverter

48.000.000

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P267LGS (GRP267LGS) – 614 lít, 2 cửa, Inverter

54,990,000 won

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GRJ317WSBN (GR-J317WSBN) – 803 lít, 4 cửa, Inverter

55.000.000

So sánh giá cả

Tủ lạnh LG GR-P247JHM – 506 lít, 2 c

62.198.400

So sánh giá cả

Nguồn: Vzone.vn

Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

TRÊN

Top MOD >>>  Top 5 đầu DVD nghe nhạc hay nhất không kén đĩa âm thanh chất lượng

vzone

Vzone là trang đánh giá sản phẩm và mẹo vặt hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực cụ thể với phương châm mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn tuyệt vời trước khi đưa ra quyết định tiêu dùng cho gia đình bạn. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo thêm chuyên gia cụ thể! Miễn trừ trách nhiệm.

Trả lời